Presidente: Francisco Balsera
Vicepresidente: Pepe Vázquez
Tesorero: Juan Galicia
Secretarío: Mª Elena Novellón
Vocal: Mercedes González

X